Home

Direct naar:

Regels en vrijheden

Huisstijlregels zijn belangrijk voor een zorgvuldige en consistente toepassing. Maar het moet geen keurslijf zijn. Hier lees je welke vrijheden de huisstijl biedt.

Lees meer

Betekenis van de huisstijl

NWO wil impactvolle wetenschap die luistert en verbindt. De nieuwe huisstijl verwarmt, stelt ons open en laat zien wie we zijn: NWO voor wetenschap en maatschappij.

Lees meer

Regelmatige update

Geregeld worden nieuwe richtlijnen en toegepaste ontwerpen aan de huisstijlsite toegevoegd

Huisstijlelementen

NWO voldoet aan toegankelijkheidseisen

NWO vindt het belangrijk dat alle openbare, digitale informatie voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking of die afhankelijk zijn van hulpsoftware. Sinds 2018 is NWO hiertoe zelfs wettelijk verplicht. Daarom zorgen we ervoor dat de functionaliteit en het uiterlijk van openbare, digitale middelen zoals websites ontwikkeld door NWO voldoen aan niveau AA van WCAG 2.1. Op deze huisstijlsite zijn enkele toegestane concessies gedaan vanwege de zeer specifieke doelgroep.

Lees meer over toegankelijkheid en de toegankelijkheidseisen op www.digitoegankelijkheid.nl.