Banners en beursmateriaal

Banners

Voor het opmaken van banners heeft NWO (Illustrator- en/of Indesign-)templates in drie varianten. De templates bevatten kant-en-klare kadervormen waar op eenvoudige wijze een foto kan worden ingevoegd.

In het basisontwerp kunnen de witte lijnvormen worden verschoven als ze door een belangrijk deel van de foto lopen. Let daarbij op dat de witte lijnvorm die precies samenvalt met de kadervorm blijft staan (voor het gemak is deze lijnvorm vergrendeld in de template).

Daarnaast is het mogelijk om voor banners zelf kadervormen te ontwerpen. Hiervoor worden de richtlijnen bij Uitleg gebruik vormelementen gebruikt.

Voor het opmaken van banners gelden de volgende richtlijnen:

  • Op banners wordt alleen het lettertype Tungsten gebruikt.
  • De kleur van het vlak onder de foto op de voorzijde (in InDesign aangeduid als titelvlak) is bij banners naar eigen inzicht aan te passen in een andere kleur uit de NWO kleurenpaletten. Let daarbij op dat het logo van NWO goed leesbaar blijft.

Overig beursmateriaal

De materialen op deze pagina geven een voorbeeld ter inspiratie van de toepassing van de NWO-huisstijl op beursmaterialen, zoals geschenktasjes en roll-up banners. Heb je materialen nodig, neem dan contact op met Communicatie.

Vanwege het wervende karakter is het aan te raden hierbij gebruik te maken van volvlakken in een van de huisstijlkleuren van NWO.

Het logo wordt in dat geval op het beeld of op het volvlak geplaatst in de diapositieve variant. 

Voorbeeld geschenktasjes in de huisstijl van NWO. Voor deze tasjes zijn de kleuren NWO-blauw en geel gebruikt in volvlakken.
Voorbeeld van een roll-up banner
Het grijze gedeelte zit in de banner en is niet zichtbaar