Het merk NWO

Het is een uitdagende tijd waarin steeds vaker een beroep wordt gedaan op de wetenschap om bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd wordt de wetenschap zelf ook complexer en staat de betrouwbaarheid ervan in sommige delen van de samenleving ter discussie.

Deze ontwikkelingen vragen om een betrouwbare organisatie voor de Nederlandse wetenschap die regie voert, verbinding maakt, richting geeft en kwaliteit bewaakt. Vanuit één NWO, vanuit één merk.

Eén NWO, één merk

De transitie naar één organisatie biedt de mogelijkheid om onder een herkenbare, gezamenlijke uitstraling met gebundelde kracht naar buiten te treden. Als NWO bekend wil staan en ervaren wil worden als dé betrouwbare organisatie van de Nederlandse wetenschap, is het van belang dat NWO in al haar uitingen, tastbaar en niet-tastbaar, eenheid uitstraalt vanuit één identiteit. Iedereen die van of over NWO hoort of ziet, moet hetzelfde gevoel krijgen bij heel NWO.

Logo en huisstijl

Een duidelijk logo en een herkenbare huisstijl dragen voor een belangrijk deel bij aan de merkbeleving. Zorgvuldig gebruik en consistente toepassing ervan zorgen niet alleen voor herkenning en onderscheid, maar maken ook duidelijk wie NWO is en waar NWO voor staat.

De regels, richtlijnen en voorbeelden op deze huisstijlsite moeten helpen om die zorgvuldigheid en consistentie waar te maken in toekomstig gebruik en toepassing.