Kernwaarden

NWO en haar medewerkers werken vanuit vier kernwaarden: Grensverleggend, Betrokken, Betrouwbaar en Verbindend.

Grensverleggend

We pionieren, en verkennen de grenzen van bestaande kennis, toepassing en processen. We gaan daarmee verder dan anderen ooit gegaan zijn.

Voorbeeldgedrag

 • Wij streven naar kwalitatief hoogwaardig fundamenteel en toegepast onderzoek, en geven daarmee richting aan de toekomst.
 • We werken om buitengewone prestaties te realiseren en nemen geen genoegen met middelmatigheid. Zo richten we onze processen en systemen in, en ons personeelsbeleid ondersteunt en stimuleert dit.
 • We durven inhoudelijke keuzes te maken en positie te nemen op bepaalde onderwerpen, en stimuleren dit ook bij elkaar.
 • Om doorbraken mogelijk te maken, durven we inhoudelijke risico’s te nemen, in programmering en granting.
 • We tonen visie en lef om de wetenschap én de maatschappij te verbeteren.
 • We zijn intelligent en flexibel genoeg om op toekomstige ontwikkelingen te kunnen anticiperen.
 • Waar nodig voeren we regie, en kiezen daarvoor de juiste agenda.
 • We verruimen onze relaties met de maatschappij en met partners uit het veld om tot nieuwe inzichten en toepassingen te komen.

Onderliggende competenties
Innovatief, nieuwsgierig, flexibel, proactief, lef.

Betrokken

We anticiperen op wat leeft in de wetenschap en maatschappij, en zijn nauw verbonden met onze eigen organisatie en collega’s.

Voorbeeldgedrag

 • We (willen) weten wat er speelt bij onze stakeholders in de brede maatschappij. We zijn nieuwsgierig.
 • We zoeken actief naar ontwikkelingen en nieuwe trends. En we spelen hier op in.
 • We luisteren naar onze maatschappelijke partners, en gaan met hen in gesprek.
 • We zijn ons bewust van onze eigen rol binnen NWO, we zijn ons bewust van de rol van anderen, en hoe dit met elkaar samenhangt.
 • We vertalen maatschappelijke of wetenschappelijke ontwikkelingen naar beleid.

Onderliggende competenties
Geëngageerd, omgevingsbewust, communicatief.

Betrouwbaar

We doen wat we beloven, en zijn integer, transparant en zorgvuldig, en zijn hierop aanspreekbaar.

Voorbeeldgedrag

 • We handelen te allen tijde naar eer en geweten. Integer zijn is inherent aan ons bestaansrecht.
 • We leven de hoogste handelingsstandaarden na en zorgen voor transparantie van resultaten. Dit geldt voor inhoud (kennisontwikkeling) en (financiering)processen en systemen.
 • We houden ons aan gemaakte afspraken, en zijn hierop aanspreekbaar.

Onderliggende competenties
Integer, zorgvuldig, toegankelijk, verantwoordelijk.

Verbindend

Vanuit het principe dat het geheel meer is dan de som van de separate onderdelen hebben we een open houding en leggen we verbinding tussen stakeholders, expertises en agenda’s, zowel intern als extern.

Voorbeeldgedrag

 • We denken en handelen vanuit het belang van de wetenschap en maatschappij.
 • We werken (multidisciplinair) samen over de grenzen van ons eigen organisatieonderdeel, zowel nationaal als internationaal.
 • We zoeken actief verbinding met de wetenschap en de samenleving.
 • We gaan de wereld in, we gaan de dialoog aan, we luisteren én zorgen voor connectie zowel binnen als buiten NWO.
 • We verbinden onderzoekers met publieke, private en maatschappelijk financiers/partners, omdat we hun belangen en wensen kennen.

Onderliggende competenties
Samenwerkend, ruimdenkend, omgevingssensitief, inlevend.