Missie en visie

Missie

De missie van NWO is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek van wereldklasse met wetenschappelijke en maatschappelijke impact. NWO behoudt daarbij de focus op fundamenteel onderzoek.

Visie

NWO bevordert excellent, nieuwsgierigheidsgedreven disciplinair, interdisciplinair en multidisciplinair onderzoek. NWO richt zich daarbij op alle wetenschappelijke disciplines en op de hele kennisketen, met nadruk op fundamenteel onderzoek. NWO verbindt onderzoekers uit verschillende disciplines, uit de gehele kennisketen en brengt onderzoekers en maatschappelijke partners bij elkaar.

NWO financiert personele en materiële kosten voor wetenschappelijk onderzoek en kennisbenuttingsactiviteiten van Nederlandse universiteiten en publieke onderzoeksinstituten. Voor de eigen kennisagenda’s en kennisvragen nodigt NWO partners uit het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties uit om bij te dragen aan de programmering, uitvoering en medefinanciering van onderzoek.