Brochures

Voor het opmaken van brochures heeft NWO (InDesign-)templates in de formaten A4, B5 en A5.

De templates bevatten een basisontwerp (op basis van de huisstijlregels) waarmee brochures direct zijn op te maken.

De templates voor de omslagen zijn beschikbaar in drie varianten en bevatten kant-en-klare kadervormen waar op eenvoudige wijze een foto kan worden ingevoegd.

Daarnaast is het mogelijk om voor omslagen zelf kadervormen te ontwerpen. Hiervoor worden de richtlijnen bij Uitleg gebruik vormelementen gebruikt.

De omslagen en binnenwerken zijn als aparte InDesign-bestanden te downloaden. Hieronder volgen enkele richtlijnen voor het opmaken van omslagen en binnenwerken.

Werkbestand

In het werkbestand (InDesign) voor vormgevers staan alle huisstijl-elementen opgenomen die belangrijk zijn bij het opmaken van een brochure.

Voorbeeld A4 brochure in de huisstijl van NWO

Omslag

Kadervormen en lijnvormen
De templates voor omslagen bevatten kant-en-klare kadervormen. In het basisontwerp kunnen de witte lijnvormen worden verschoven als ze door een belangrijk deel van de omslagfoto lopen. Let daarbij op dat de witte lijnvorm die precies samenvalt met de kadervorm blijft staan (voor het gemak is deze lijnvorm vergrendeld in de template).
Daarnaast is het mogelijk om voor omslagen zelf kadervormen te ontwerpen. Hiervoor worden de richtlijnen bij Uitleg gebruik vormelementen gebruikt.

Verder zijn onderstaande richtlijnen van toepassing bij het opmaken van omslagen:

 • Op de voorzijde van de omslagen wordt voor alle tekst het lettertype Tungsten gebruikt.
 • Op de achterzijde van omslagen staan de adresgegevens van NWO. Hiervoor wordt altijd alleen de F37 Bolton gebruikt.
 • Het logo staat op alle formaten in een vast formaat op een vaste positie. Voor de formaten A4 en B5 wordt er hetzelfde formaat gebruikt, voor A5 omslagen wordt een kleinere formaat logo gebruikt.
 • In de basisontwerpen van de omslagen staat de foto alleen op de voorzijde van het omslag en loopt niet door op de achterzijde. Op die manier ligt de focus van het beeld altijd volledig op de voorzijde van de omslag en is er minder risico dat een belangrijk deel van de foto op de achterzijde belandt. Het maakt bovendien het zoeken of maken van een foto eenvoudiger omdat het beeld niet (extreem) liggend hoeft te zijn om zoveel voor- als achterzijde te beslaan. De lijnvormen lopen wel door op de achterzijde van het omslag. Als ervoor wordt gekozen om zelf een kadervorm te ontwerpen kan de foto wel op de achterzijde doorlopen.
 • Het vlak onder de foto op de voorzijde (in InDesign aangeduid als titelvlak) is bij brochures altijd wit.
 • De achterzijde van het omslag heeft altijd een egale kleur uit het primair of secundair kleurenpalet van NWO.
 • Linksboven op de achterzijde staan, in een vaste vormgeving en op een vast positie, de gegevens van NWO
 • In de templates is een voorbeeld opgenomen voor het verwerken van meerdere logo’s op de achterzijde van publicaties.

Binnenwerk

 • Voor de formaten A4, B5 en A5 is een grid ontwikkeld dat als basis dient voor een basisontwerp. Het kolommengrid (de verticale lijnen) is opgebouwd uit eenheden van 5 mm en kan worden onderverdeeld in eenheden van 2,5 mm. Het regeltransport (de horizontale lijnen) is 4,8 mm en kan worden onderverdeeld in eenheden van 1,2 mm.
 • Met het basisontwerp kunnen eenvoudig publicaties worden opgemaakt. A4 en B5 hebben een 1-koloms- en 2-koloms-opmaak, A5 heeft alleen een 1-koloms-opmaak.
 • In de basisontwerp is een standaardopmaak opgenomen waarin specificaties voor de meestvoorkomende tekstelementen staan. Naast platte tekst, koppen en tussenkoppen zijn ook specificaties opgenomen voor intro’s, paragraafcijfers, paginacijfers, fotobijschriften, quotes, voetnoten en kaderteksten.
 • Omwille van optimale leesbaarheid en eenheid in de vormgeving liggen in het basisontwerp een aantal typografische elementen vast:
  • De specificaties voor de platte tekst liggen vast (lettertype: F37 Bolton Regular, grootte: 9,25 pt, spatiëring: 5 pt, interlinie: 4,8 mm)
  • Het lettertype Tungsten wordt uitsluitend gebruikt voor grotere tekstelementen zoals chapeau’s, hoofdkoppen en quotes.
  • Het lettertype F37 Bolton wordt gebruikt voor kleinere tekstelementen zoals platte tekst, tussenkoppen, tabellen, kaderteksten, voetnoten etc.
 • Op een aantal punten mag het basisontwerp worden aangepast:
  • De grootte, positie en kleur van de chapeau’s, hoofdkoppen en quotes mag worden aangepast. Het lettertype blijft altijd Tungsten.
  • De grootte, positie en kleur van tussenkoppen, tabellen, kaderteksten etc. mag worden aangepast. Het lettertype blijft altijd F37 Bolton.
  • De breedtes en posities van de tekstkolommen mogen worden aangepast mits dit gebeurt op het grid of een veelvoud van deze maatvoering. Het kolommengrid (de verticale lijnen) is opgebouwd uit eenheden van 5 mm. Het regeltransport (de horizontale lijnen) is 4,8 mm en kan onderverdeeld worden in eenheden van 1,2 mm.
 • In het basisontwerp staat een opmaak voor tabellen. Daarbij is uitgegaan van helderheid en eenvoud in vorm en opmaak. Er wordt daarbij minimaal gebruik gemaakt van versierende elementen. Variaties in letterstijl (dik/dun) worden gebruikt om onderscheid aan te brengen. Kleur en lijnen dienen als extra hulpmiddel voor verduidelijking en leesbaarheid. De letter F37 Bolton wordt nooit versmald om een tabel te laten passen op de pagina.
 • Tekstkaders (kaders met alleen tekst) zijn rechthoekig.
 • Fotokaders (ook in combinatie met tekst)
  Er zijn twee soorten fotokaders die ook gecombineerd kunnen worden met tekst:
  1  Fotokaders die aan alle zijden recht zijn. De afmeting en plaatsing van deze kaders in het binnenwerk is vrij op basis van het horizontale en verticale grid.
  2  Fotokaders die worden gemaakt conform de richtlijnen van kadervormen voor omslagen. In dit geval zijn de fotokaders aan drie zijden recht en hebben ze aan één zijde de ronde vormen van de bollen. Over het kader lopen de drie witte lijnvormen. Deze fotokaders moeten minimaal aan een zijde van de pagina lopen. De afmeting en plaatsing van deze kaders in het binnenwerk is vrij op basis van het horizontale en verticale grid.
  De twee soorten fotokaders kunnen in een publicatie naast en door elkaar gebruikt worden.
  Er is een apart InDesign-document met opmaakvoorbeelden van fotokaders. Deze kaders kunnen naar eigen inzicht aangepast worden en worden gebruikt in de opmaak van publicaties.

Wil je een brochure maken, zoals een programmaboekje, rapport of, poster/flyer? Neem contact op met één van de huisstijlcoördinatoren of collega’s van de communicatieafdeling, zij kunnen je hiermee op weg helpen en externe vormgevers voorzien van de juiste informatie en InDesign bestanden.
Uitzonderingen: de magazines ‘Onderzoek’ en ‘Resultaat’ hebben hun eigen vormgeving en vormen als enige een uitzondering op bovenstaande regels.  

Voorbeeld A5 brochure in de huisstijl van NWO