Posters en flyers

Posters A4

Voor het opmaken van posters heeft NWO (InDesign-)templates in drie varianten. De templates bevatten kant-en-klare kadervormen waar op eenvoudige wijze een foto kan worden ingevoegd.

In het basisontwerp kunnen de witte lijnvormen worden verschoven als ze door een belangrijk deel van de foto lopen. Let daarbij op dat de witte lijnvorm die precies samenvalt met de kadervorm blijft staan (voor het gemak is deze lijnvorm vergrendeld in de template).

Daarnaast is het mogelijk om voor posters zelf kadervormen te ontwerpen. Hiervoor worden de richtlijnen bij Uitleg gebruik vormelementen gebruikt.

Voor het opmaken van posters gelden de volgende richtlijnen:

 • Tungsten wordt uitsluitend gebruikt voor grotere tekstelementen zoals titels en subtitels.
 • F37 Bolton wordt gebruikt voor kleinere tekstelementen zoals platte tekst en tussenkoppen.
 • De kleur van het vlak onder de foto op de voorzijde (in InDesign aangeduid als titelvlak) is bij posters naar eigen inzicht aan te passen in een andere kleur uit de NWO kleurenpaletten. Let daarbij op dat het logo van NWO goed leesbaar blijft.

Nadruk op beeld

Bij actiematige posters waarbij tekst een ondergeschikte rol speelt, krijgen beeld en kleur een grotere rol. De titel kan, afhankelijk van de leesbaarheid, in of onder het beeld worden geplaatst. Voor het tekstgedeelte kan één van de kleuren van de NWO-huisstijl als achtergrond worden gebruikt, maar dit mag ook een witte achtergrond zijn. Het logo wordt in dat laatste geval in full colour geplaatst.

Tekst en beeld

Deze voorbeelden laten zien hoe de kleuren en vormelementen kunnen worden toegepast bij posters waarbij tekst en beeld even belangrijk zijn.

Omdat beeld hier een minder grote rol speelt wordt de titel onder het beeld geplaatst. Voor het tekstgedeelte kan een van de kleuren van de NWO-huisstijl als achtergrond worden gebruikt, maar dit mag ook een witte achtergrond zijn. Het logo wordt in dat geval in full colour geplaatst. Eventuele accenten in de tekst kunnen in kleur worden aangegeven.

Voorbeeld A4 brochure in de huisstijl van NWO
Voorbeeld A3 poster met programma

Flyer A5

Voor het opmaken van flyers heeft NWO (InDesign-)templates in drie varianten:

 • Een versie die eenzijdig wordt bedrukt met op de voorzijde voornamelijk een foto,  met een titel, subtitel en url.
 • Een versie die tweezijdig wordt bedrukt met op de voorzijde ruimte voor een grote foto, titel en intro. De achterzijde is vrij in te vullen.
 • Een versie die tweezijdig wordt bedrukt met op de voorzijde ruimte voor een kleine foto, titel, intro en platte tekst. De achterzijde is vrij in te vullen.

Voor het opmaken van flyers gelden de volgende richtlijnen:

 • De templates voor flyers bevatten kant-en-klare kadervormen. In dit basisontwerp kunnen de witte lijnvormen worden verschoven als ze door een belangrijk deel van de foto lopen. Let daarbij op dat de witte lijnvorm die precies samenvalt met de kadervorm blijft staan (voor het gemak is deze lijnvorm vergrendeld in de template).
 • Daarnaast is het mogelijk om voor flyers zelf kadervormen te ontwerpen. Hiervoor worden de richtlijnen bij Uitleg gebruik vormelementen gebruikt.
 • De specificaties voor de platte tekst liggen vast (lettertype: F37 Bolton Regular, grootte: 9,25 pt, spatiëring: 5 pt, interlinie: 4,8 mm)
 • Het lettertype Tungsten wordt uitsluitend gebruikt voor grotere tekstelementen zoals chapeaus, hoofdkoppen en quotes.
 • Het lettertype F37 Bolton wordt gebruikt voor kleinere tekstelementen zoals platte tekst, tussenkoppen en kaderteksten.
 • In flyers zijn fotokaders te gebruiken. De richtlijnen hiervoor zijn gelijk aan de richtlijnen voor fotokaders in het binnenwerk van brochures

Op een aantal punten mag het basisontwerp worden aangepast:

 • De kleur van het vlak onder de foto op de voorzijde (in InDesign aangeduid als titelvlak) is bij flyers naar eigen inzicht aan te passen in een andere kleur uit de NWO kleurenpaletten. Let daarbij op dat het logo van NWO goed leesbaar blijft.
 • De grootte, positie en kleur van de chapeau’s, hoofdkoppen en quotes mag worden aangepast. Het lettertype blijft altijd Tungsten.
 • De grootte, positie en kleur van tussenkoppen, tabellen, kaderteksten etc. mag worden aangepast. Het lettertype blijft altijd F37 Bolton.

Weinig tot geen beeld?

Bij de opmaak van een affiche waarbij relatief veel tekst nodig is, komt het beeld met de vormelementen te vervallen. De vormelementen komen terug op de achtergrond in het NWO-blauw.

Affiches zonder beeld worden bij voorkeur opgemaakt op A4 formaat.

Voorbeeld A4 affiches

Voor de vormgeving van posters en flyers kun je contact opnemen met één van de huisstijlcoördinatoren of via huisstijl@nwo.nl Externe vormgevers kunnen hiervoor ook bij de huisstijlcoördinatoren de InDesign bestanden opvragen.