Bureau NWO-I en NWO-instituten

Bureau NWO-I

Bureau NWO-I (formeel vallend onder Stichting NWO-I) volgt altijd de huisstijlregels van NWO en mag daarbij in tekst haar naam op uitingen vermelden. De naamsvermelding is dan een nadere specificatie van de afzender. Zie hiervoor ook de pagina Naamsvoering.

Het is niet toegestaan een eigen subbranding of vaste kleur, beeld of vorm toe te eigenen binnen de huisstijl. Zie hiervoor ook de pagina Regels en vrijheden.

NWO-instituten

NWO-instituten volgen hun eigen huisstijl en geven waar mogelijk en relevant op iedere drager de relatie met NWO weer (tekst en/of logo). In het algemeen geldt dit bij communicatiemiddelen waarbij het instituut als geheel gepresenteerd wordt. Bijvoorbeeld richting pers.

De affiliatie wordt in tekst of met een logo weergegeven. Het te gebruiken logo is dat van NWO (er is geen apart logo van NWO-I). De volgende tekst wordt gebruikt: ‘[naam instituut] is part of the institutes organisation of NWO / is onderdeel van de institutenorganisatie van NWO’. Voor de communicatiemiddelen van instituten gelden verschillende richtlijnen voor het toepassen van de affiliatie. Deze zijn te vinden in het document in de rechterkolom ‘Affiliatie NWO instituten’.

Er komt geen affiliatie:

  • op communicatiemiddelen die met name gericht zijn op onderzoekers of een specifiek thema behandelen (zoals proefschriften, posters);
  • bij persoonlijke communicatie (zoals visitekaartjes, e-mailhandtekeningen);
  • als de doelgroep een breed publiek is (zoals vlaggen, presentaties, gadgets);
  • waarbij de toon informeel is of er te weinig ruimte is (zoals Twitter, Facebook, bewegwijzering).