Samenwerkingsverbanden

Als bij samenwerkingsverbanden de organisatie c.q. het afzenderschap voor meer dan 50% bij NWO ligt, dan wordt de uiting van het desbetreffende samenwerkingsverband (bijvoorbeeld de poster, website) opgemaakt in de huisstijl van NWO.

Wanneer het samenwerkingsverband voor 50% bij NWO ligt en voor 50% bij één andere partner kan de huisstijl van NWO, de partner of een neutrale huisstijl worden gekozen. Alleen in zo’n 50-50 verdeling kan het voorkomen dat het logo van een partner naast het NWO-logo op de voorkant van publicaties wordt gebruikt.

Als het samenwerkingsverband voor minder dan 50% bij NWO ligt, dan hoeft alleen het logo van NWO op de uiting van het samenwerkingsverband te worden vermeld. Zie hiervoor de regels bij Logovermelding.