Logovermelding

Als er sprake is van een samenwerkingsverband, waarbij NWO voor minder dan 50% deelneemt, dan wordt het logo van NWO op de uiting van het samenwerkingsverband vermeld. NWO levert het logo aan. Het logo wordt bij voorkeur in full colour op een witte achtergrond geplaatst, conform de geldende huisstijlregels van NWO. Voor samenwerkingsverbanden waarin NWO voor meer dan 50% deelneemt, gelden andere regels

Indien het niet mogelijk is om het logo op een witte achtergrond te plaatsen, kan het diapositieve logo worden geplaatst. Houd hierbij rekening met het minimale formaat.

Is het absoluut noodzakelijk dat u het logo op een kleiner formaat gebruikt dan het minimale aangegeven formaat? Neem dan contact op met één van de huisstijlcoördinatoren of via huisstijl@nwo.nl