Social media

Op deze pagina vind je de richtlijnen voor het gebruik van de huisstijl van NWO op socialmediakanalen.

De avatar is voor alle officiële NWO-accounts hetzelfde. In de te vermelden naam wordt wel onderscheid gemaakt tussen bepaalde domeinen c.q. accounts. Klik hier voor een uitleg van de naamsvoering.

Avatar/logo

De avatar is voor alle NWO-accounts (voorlopig) hetzelfde. In de te vermelden naam en link wordt onderscheid gemaakt tussen bepaalde domeinen c.q. accounts.

Het logo van NWO neemt voor socialmediagebruik een andere vorm aan. Om het logo geschikt te maken voor alle weergaven op de socialmediakanalen, is er een ronde variant van het logo gemaakt (een avatar). Voor ieder socialmediakanaal is er een avatar te downloaden op het juiste formaat. 

Headers/banners

De headers voor social mediakanalen bevatten alle een beeld dat aangevuld kan worden met de kenmerkende vormelementen zoals omschreven op de pagina vormelementen.

Van ieder socialmediakanaal dat NWO in gebruik heeft zijn InDesign-templates beschikbaar voor de headers. De templates bevatten de juiste afmetingen en de vormelementen. Er dient alleen nog een beeld ingevoegd te worden. De InDesign bestanden zijn in beheer bij de huisstijlcördinatoren. Voor het maken van een nieuwe header kan je contact opnemen met één van de huisstijlcoördinatoren of via huisstijl@nwo.nl

Afbeeldingen bij social media posts

Voor Twitter en LinkedIn zijn (InDesign-)templates beschikbaar voor het maken van afbeeldingen bij social media posts. Er zijn drie lay-out opties beschikbaar, voor LinkedIn gebruiken we alleen de eerste twee:

  • Een versie voor een grote foto of een groot kleurvlak. De tekst kan in de foto of het kleurvlak worden geplaatst mits deze goed leesbaar is.
  • Een versie met de een foto en tekst.
  • Een versie met een kleine foto en ruimte voor veel tekst.

Voor LinkedIn zijn de eerste twee versies beschikbaar. In de versie met de grote foto staat nooit tekst.

De templates bevatten kant-en-klare kadervormen. In het basisontwerp kunnen de witte lijnvormen worden verschoven als ze door een belangrijk deel van de omslagfoto lopen. Let daarbij op dat de witte lijnvorm die precies samenvalt met de kadervorm blijft staan (voor het gemak is deze lijnvorm vergrendeld in de template).

Daarnaast is het mogelijk om voor omslagen zelf kadervormen te ontwerpen. Hiervoor worden de richtlijnen bij Uitleg gebruik vormelementen gebruikt.

Verder zijn onderstaande richtlijnen van toepassing bij het maken van afbeeldingen voor social media:

  • Het lettertype voor afbeeldingen in social media is Calibri. De grootte van de letters zijn aan te passen.
  • De kleuren uit het kleurenpalet zijn naar eigen inzicht toe te passen.

De Indesign-bestanden zijn in beheer bij de huisstijlcöordinatoren. Voor het maken van deze beelden kan je contact opnemen met één van de huisstijlcoördinatoren of via huisstijl@nwo.nl

Voorbeeld banner voor Twitter
Twitter/LinkedIn template 1
Twitter/LinkedIn template 2
Twitter/LinkedIn template 3
Twitter/LinkedIn template 4

Video op social media

Voor beeld in een post op een van de socialmediakanalen, zijn instructies en bestanden beschikbaar via de huisstijlcoördinatoren.

Raadpleeg voor de richtlijnen voor videogebruik op social media de pagina Video’s.