Privacy

NWO respecteert de persoonlijke levenssfeer van subsidieaanvragers, onderzoekers, medewerkers en alle andere relaties van NWO. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn. NWO verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat NWO uit van de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit. Bij subsidiariteit stelt NWO zich de vraag of de doelen waarvoor zij gegevens verwerkt ook op een andere wijze kunnen worden behaald, met minder persoonsgegevens, of met persoonsgegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkene(n). Een verwerking van persoonsgegevens moet daarnaast proportioneel zijn aan het beoogde doel. NWO verzamelt niet meer gegevens dan zij nodig heeft voor het beoogde doel.

Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en zo zorgvuldig als mogelijk behandeld. Er is aandacht voor privacy binnen alle processen en activiteiten van NWO. Het Privacybeleid NWO 2018-2019 van NWO biedt medewerkers en alle betrokkenen inzicht in hoe privacy geregeld is bij NWO.

Functionaris Gegevensbescherming

NWO heeft een Functionaris Gegevensbescherming bij wie u terechtkunt met vragen over uw privacy. U kunt uw vraag per e-mail stellen via privacyteam@nwo.nl.

Cookiebeleid

NWO gebruikt cookies op haar website. Dat doet zij alleen om het aantal paginabezoeken en hun herkomst in kaart te brengen. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat is een simpele handeling. In de handleiding van uw browser staat te lezen hoe.

Indien u akkoord gaat met het cookiegebruik door NWO, stelt u ons in staat onze website nog beter af te stemmen op uw wensen. Analyse van het webgedrag van onze bezoekers maakt dat mogelijk. De performance van de website zal niet wijzigen indien u het gebruik van cookies niet accepteert.