Schrijfwijzer

De NWO-schrijfwijzer geeft duidelijkheid over hoe we de NWO-taal schrijven. Denk aan de schrijfwijze van NWO-programma’s, maar ook aan hoe we functienamen of afdelingen binnen NWO schrijven. Deze schrijfwijzer is dynamisch en niet volledig. De schrijfwijzer is te vinden op: https://joost.nwo.nl/artikel/schrijfwijzer (deze is alleen beschikbaar voor NWO-medewerkers). Externen kunnen bij vragen contact op met de afdeling Communicatie.

Raadpleeg en volg bij twijfel over de schrijfwijze van een woord de adviezen van onzetaal.nl of Leidraad van de Taalunie. Ga voor de schrijfwijzen in het Engels uit van de Nuffic Glossary.